fot. jmak-Rhodobryum_roseum_XII.15.3 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Rhodobryum roseum (różyczkoprątnik pospolity)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł.-zach.Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski