fot. jmak-Rhytidiadelphus_triquetrus_X.16.1 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Rhytidiadelphus triquetrus (fałdownik szeleszczący)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł.-zach.Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski