fot. jmak-Rhytidium_rugosum_XII.15.1 (562×473) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rhytidium rugosum (fałdziec pomarszczony)

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

poł.-zach.Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski