fot. jmak-Tortula_lanceolata_IV.18.7 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Tortula lanceolata (brodek lancetowaty)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski