fot. Berberis.thunbergii.Orange.Rocket.Wr0397 (884×608) — copyright © by Jacek Soboń
cv. Orange Rocket
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Berberis thunbergii

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.05.2011
copyright © by Jacek Soboń