fot. js-20090723-5404 (929×666) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dracocephalum botryoides (pszczelnik gronkowy)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.05.2011
copyright © by Jacek Soboń