takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Dracocephalum botryoides Steven

pszczelnik gronkowy
Dracocephalum botryoides (pszczelnik gronkowy)
22.05.2011 copyright © by Jacek Soboń
Dracocephalum botryoides (pszczelnik gronkowy)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110522.97.js - Dracocephalum botryoides (pszczelnik gronkowy)
110522-97
leg. Jacek Soboń #3