takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Dracocephalum botryoides Steven

pszczelnik gronkowy
na stronie — znaleziska