atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Dracocephalum imberbe Bunge [🔉 dra·ko·ce·fa·lum *]

pszczelnik bezbrody
Dracocephalum Dracocephalum Drac… Dracocephalumpszczelnik mołdawski (Dracocephalum moldavicum)pszczelnik gronkowy (Dracocephalum botryoides)
🌸🌱N

występowanie

Pochodzi z trawiastych górskich terenów Azji Środkowej. U nas uprawiana rozłogowa bylina ozdobna. Pędy nierozgałęzione, niskie, 15 – 25 cm wysokości, ze stosunkowo dużymi kwiatami barwy purpurowofioletowej. Kwitnie w czerwcu i lipcu.

space

wymagania i uprawa

🌸
Stanowisko słoneczne lub częściowo ocienione. Gleba przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna; odczyn zasadowy lub obojętny. W pełni mrozoodporny.

space

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Dracocephalum imberbe (pszczelnik bezbrody)
🌱
byliny ogrodowe • o znaczeniu produkcyjnym
wysokość: 15 – 25 cm
kwitnienie: od lipca do sierpnia

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Dracocephalum imberbe Bunge [🔉 dra·ko·ce·fa·lum *](pl) pszczelnik bezbrody