fot. orlik.pospolity_Aquilegia.vulgaris.5023 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Aquilegia vulgaris (orlik pospolity)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

25.04.2010 copyright © by Jacek Soboń