fot. kkcz-IMG_0678 (1359×1771) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 8.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Chenopodium pedunculare (komosa szypułowa)

on This page when logged in
you will see 8.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Konrad Kaczmarek

« Chenopodium pedunculare (komosa szypułowa)