fot. kkcz-IMG_3881 (987×2717) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 12.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Iris graminea (kosaciec trawolistny)

on This page when logged in
you will see 12.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

23.06.2020, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek