fot. kkcz-IMG_3999 (533×823) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fritillaria persica (szachownica perska)

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Konrad Kaczmarek