fot. kkcz-przekroj_przez_okwiat_1 (554×577) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fritillaria persica (szachownica perska)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Konrad Kaczmarek