fot. mr-Aquilegia_vulgaris_s135_10 (500×331) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 1.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aquilegia vulgaris (orlik pospolity)

on This page when logged in
you will see 1.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański