fot. mr-Convallaria_maialis_s159_18 (367×550) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Convallaria majalis

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.05.2005, Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański