fot. mr-Dactylorfiza_fuchsii_20050619_05 (192×550) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dactylorhiza fuchsii (kukułka Fuchsa)
19.06.2005, Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański