fot. mr-Lithospermum_arvense_20050703_01 — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Lithospermum arvense (nawrot polny)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

03.07.2005, Suwalszczyzna · copyright © by Maciej Romański