fot. mtbobiec-aceopa00 (1399×1805) — copyright © by Mateusz Bobiec
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 8.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer opalus ssp. obtusatum (klon włoski tępolistny)

on This page when logged in
you will see 8.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

29.08.2011, Wrocław, Ogród Botaniczny
copyright © by Mateusz Bobiec

« Acer opalus ssp. obtusatum (klon włoski tępolistny)