fot. mtbobiec-aceopa00 (665×866) — copyright © by Mateusz Bobiec
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer opalus ssp. obtusatum (klon włoski tępolistny)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

29.08.2011, Wrocław, Ogród Botaniczny
copyright © by Mateusz Bobiec