fot. pk-Aconitum_athora_3_SZ_09.05 (910×1676) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aconitum anthora (tojad południowy)

on This page when logged in
you will see 7.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Szczeglacin
copyright © by Paweł Kalinowski