fot. pk-Aconitum_athora_4_Vrsok_SK_08.05 (1166×1571) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aconitum anthora (tojad południowy)

on This page when logged in
you will see 7.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Vršok (Słowacja)
copyright © by Paweł Kalinowski

« Aconitum anthora (tojad południowy)