fot. pk-Aegilops_cylindrica_1_Tihany_HU_5.08 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 6.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Aegilops cylindrica (egilops cylindryczny)

on This page when logged in
you will see 6.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.05.2008, Tihany (Węgry) · copyright © by Paweł Kalinowski