fot. pk-Carex_hostiana_2a_Strupin_Lanowy_1-38-14_05._14 (800×1793) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 8.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex hostiana (turzyca Hosta)

on This page when logged in
you will see 8.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

24.05.2014, Strupin Łanowy
copyright © by Paweł Kalinowski