fot. pk-Carex_lepidocarpa_5a_Zajeczniki_E_06._14_v2 (849×827) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carex lepidocarpa (turzyca łuszczkowata)

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.06.2014, Zajęczniki, gm. Drohiczyn, woj. podlaskie
copyright © by Paweł Kalinowski