fot. pk-Carex_melanostachya_2_v_Aldomirovsko_Blato_BG_05.13 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex melanostachya (turzyca zwisła)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

04.05.2013, Aldomirovsko Blato (Bułgaria) · copyright © by Paweł Kalinowski