fot. pk-Carex_tribuloides_2_OB_Kbh_07._14_v2 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex tribuloides

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2014, OB Kopenhaga (Dania) · copyright © by Paweł Kalinowski