fot. pk-Carex_viridula_8_Laskowice_N_06.12 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 6.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex viridula (turzyca Oedera)

on This page when logged in
you will see 6.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.2012, Laskowice N, gm. Korczew, woj. mazowieckie · copyright © by Paweł Kalinowski