fot. pk-Carex_x_involuta_3e_Laskowice_N_06._14 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 11.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex ×involuta

on This page when logged in
you will see 11.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.06.2014, Laskowice, gm. Korczew, woj. mazowieckie · copyright © by Paweł Kalinowski

« Carex ×involuta