fot. pk-Cirsium_x_hybridum_oleraceum_x_palustre_1h_Klais_Alpy_Bawarskie_D_07.18 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 6.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cirsium ×hybridum

on This page when logged in
you will see 6.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum), Cirsium ×hybridum i ostrożeń błotny (Cirsium palustre)
07.2018, Klais Alpy Bawarskie · copyright © by Paweł Kalinowski
« Cirsium oleraceum (ostrożeń warzywny)

« Cirsium palustre (ostrożeń błotny)

« Cirsium ×hybridum