fot. pk-Cirsium_x_hybridum_oleraceum_x_palustre_1h_Klais_Alpy_Bawarskie_D_07.18 (884×559) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cirsium ×hybridum

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum), Cirsium ×hybridum i ostrożeń błotny (Cirsium palustre); 07.2018, Klais Alpy Bawarskie
copyright © by Paweł Kalinowski