fot. pk-Crocus_imperati_SZ_03.11_7_ (383×527) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Crocus imperati

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

03.2011, Szczeglacin
copyright © by Paweł Kalinowski