fot. pk-Crocus_laevigatus_Kew_GB_02.17 (511×399) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Crocus laevigatus (krokus gładki)

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

02.2017, OB Kew (Wlk. Brytania)
copyright © by Paweł Kalinowski