fot. pk-Dactylis_glomerata_hispanica_v_OB_Kbh_07._14 (500×626) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2014, OB Kopenhaga
copyright © by Paweł Kalinowski