fot. pk-Dactylis_hispanica_1_Pula_HR_5.09_v2 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2009, Pula (Chorwacja) · copyright © by Paweł Kalinowski