fot. pk-Dactylorhiza_maculata_elodes_Tul_05.03_v2 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Dactylorhiza maculata ssp. elodes

on This page when logged in
you will see 2.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2003 copyright © by Paweł Kalinowski