fot. pk-Fritillaria_involucrata_2_SZ_5.08 (512×400) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fritillaria involucrata

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.2008, Szczeglacin
copyright © by Paweł Kalinowski