fot. pk-Fritillaria_montana_F._nigra_2_SZ_4.10 (384×528) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fritillaria montana

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

04.2010, Szczeglacin
copyright © by Paweł Kalinowski