fot. pk-Helleborus_thibetanus_7_SZ_04._13 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Helleborus thibetanus (ciemiernik tybetański)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Szczeglacin, w uprawie ogrodowej · copyright © by Paweł Kalinowski