fot. pk-Helleborus_thibetanus_8_SZ_03._14 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Helleborus thibetanus (ciemiernik tybetański)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Szczeglacin, w uprawie ogrodowej · copyright © by Paweł Kalinowski