fot. pk-Hieracium_laevigatum_1a-_Nidzica_7.06 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Hieracium laevigatum (jastrzębiec gładki)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

02.07.2006, Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie · copyright © by Paweł Kalinowski