fot. pk-Picris_echioides_1_Beograd_SR_7.08 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 5.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Picris echioides (goryczel żmijowcowy)

on This page when logged in
you will see 5.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2008, Belgrad (Serbia) · copyright © by Paweł Kalinowski