antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Picris echioides L.

goryczel żmijowcowy
Helminthia echioides (L.) Gaertn.
na stronie — występowanie