fot. pk-Potentilla_microdons_1a_Losice-Starostwo_06._1870_leg._F._Karo_ (584×866) — copyright © by M. Graniszewska & P. Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Potentilla microdons

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.1870, Losice-Starostwo
copyright © by M. Graniszewska & P. Kalinowski