takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Potentilla microdons Schur

na stronie — znaleziska