takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Potentilla microdons Schur

Potentilla microdons
XL
Potentilla microdons
XL

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 18700600.1.pk - Potentilla microdons; Losice-Starostwo
700600-1
leg. F. Karo
/Losice-Starostwo/ #2