fot. pk-Puccinellia_maritima_1_OB_Munchen_D_07.12 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Puccinellia maritima (mannica nadmorska)

on This page when logged in
you will see 7.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2012, OB Monachium · copyright © by Paweł Kalinowski