fot. pk-Rosa_jundzillii_4b_Czaple_Andrelewicze_06._13 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Rosa jundzillii (róża Jundziłła)

on This page when logged in
you will see 7.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.2013, Czaple Andrelewicze · copyright © by Paweł Kalinowski
« Rosa (róża)

« Rosa jundzillii (róża Jundziłła)