fot. pk-x_Festulolium_adscensens_1_Buzyska_S_06.12 (753×2569) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 11.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
×Festulolium adscendens (kostrzyca łukowata)

on This page when logged in
you will see 11.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

24.06.2012, Bużyska, gm. Korczew, woj. mazowieckie
copyright © by Paweł Kalinowski