fot. pkob-Carex_distans_20.07.2012 — copyright © by Piotr Kobierski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carex distans (turzyca odległokłosa)

on This page when logged in
you will see 7.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

20.07.2012, ok. Górzyna, Obniżenie Nowosolskie · copyright © by Piotr Kobierski

« Carex distans (turzyca odległokłosa)