fot. rk-brokul-001 (519×304) — copyright © by Robert Kiedrowski
różyczka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Brassica oleracea var. italica

on This page when logged in
you will see 2.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Robert Kiedrowski