fot. SM-20090410-1-Corydalis_intermedia-08 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Corydalis intermedia (kokorycz wątła)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

młode torebki
10.04.2009, Równina Torzymska, Radzików · copyright © by Michał Smoczyk